jabučni savijač značenje

jabučni savijač (Carpocapsa pomonella), sumračni leptir iz por. savijača; njegova gusjenica uzrokuje crvljivost voća, pretežito jabuka.