izomorfizam značenje

izomorfizam (grč.), podudarnost između dviju struktura unutar jezika (npr. između kombinatornih zakona monema i kombinatornih zakona semova), ili između jezika i kulture.