ivan značenje

ivan ili livan (arap. iz grč.), u islam. arhitekturi az. zemalja, monumentalni portal u obliku duboke nadsvođene niše (npr. u džamijama).