Ivan I značenje

Ivan I (1801–73), saski kralj od 1854; do 1866. u savezu s Austrijom, sudjelovao u francusko-pruskom ratu 1870–71; pod pseud. Philalethes preveo Danteovu Božansku komediju.