iura novit curia značenje

iura novit curia (lat.: sud poznaje pravo), pravilo prema kojemu je sud dužan poznavati zakon te ga sam protumačiti i strogo primijeniti.