Itagaki značenje

Itagaki, Taisuke (1837–1919), jap. političar; sudjelovao u revoluciji 1867–68. koja je srušila šogunat i vratila na prijestolje cara Meijia; predsj. vlade (1881), min. raznih resora 1896., 1898; osnivač prve polit. stranke (liberalnoga usmjerenja) u zemlji (1881).