Isturitz značenje

Isturitz, špilja kod Biarritza, JZ Francuska. Bogato prapov. nalazište iz razdoblja od moustériena do magdaléniena: ostaci kostura Homo sapiensa; gravure na stijenama, koštanim i kamenim predmetima.