iracionalizam značenje

iracionalizam (lat.), filoz smjer koji smatra da se stvarnost ne može intelektualno, razumski spoznati, da bitak svijeta nije racionalan.