Iowa River značenje

Iowa River, rijeka u SAD, duga 530 km, pritok Mississippija; plovna o. 130 km uzvodno od ušća.