ionizirajuće zračenje značenje

ionizirajuće zračenje, prijenos energije prostorom pomoću fotona (elektromagnetsko zračenje, npr. rendgensko, gama-zračenje) ili pomoću čestica (čestično ili korpuskularno zračenje, npr. alfa-zračenje, beta-z., elektronsko z., neutronsko z.).