ionizacijska komora značenje

ionizacijska komora, instrument za mjerenje doze ionizirajućega zračenja na temelju el. vodljivosti plina ioniziranoga zračenjem; podvrste su: i. k. za stalno registriranje te i. k. za ukupno (integralno) registriranje.