introdukcija značenje

introdukcija (lat.). 1. Uvod. 2. glazb uvodni dio veće višestavačne skladbe, operna uvertira. 3. agr introdukcija bilja, uvođenje u uzgoj novih vrsta ili sorti kulturnih biljaka iz jednoga područja u drugo.