intertekstualnost značenje

intertekstualnost, pojam poststrukturalističkoga pristupa knjiž. djelu; smisao teksta spoznaje se u cijelosti tek pozivanjem na drugi, već postojeći tekst (R. Barthes).