interregnum značenje

interregnum (lat.), međuvlađe; vremenski razmak od prestanka jedne vlasti do nastupa druge.