internacija značenje

internacija (franc.), određivanje prisilnoga boravišta nekoj osobi gdje je ona podvrgnuta policijskom nadzoru. Prema međunar. pravu, neutralne države mogu primiti osobe, oružane skupine ili ratni brod, ako zatraže azil, uz obvezu da ih interniraju za trajanja rata.