intenzitet značenje

intenzitet (lat.). 1. Snaga, jačina, jakost, žestina. 2. fiz → jakost.