instrumentalizam značenje

instrumentalizam, filoz. stajalište prema kojem je mišljenje samo sredstvo (instrument) za uspješnu praktičnu orijentaciju; gl. predstavnik J. Dewey.