instrument značenje

instrument (lat.). 1. Fino izrađena, često vrlo složena, sprava ili oprema za znanstvene ili tehničke radove (medicinski, optički, navigacijski i.); sredstvo, alat. 2. Sredstvo kojim se netko služi u izvođenju čega ili u postizanju kojega cilja: vojska i policija kao i. države; pren osoba koja nekomu služi kao sredstvo ili oruđe za postizanje njegovih ciljeva. 3. Glazbalo, sprava za proizvođenje glazb. tonova. 4. pravo isprava, dokument.