institucija značenje

institucija (lat.). 1. Ustanova koja djeluje u skladu sa strukturalnim značajkama društva, u okviru normi ili običaja. 2. Uredba, zakon, statut; Institucije, dio Justinijanova Kodeksa, u kojemu je kodificirano ukupno rim. pravo.