inkunabulistika značenje

inkunabulistika (lat.), znanstvena disciplina koja se bavi inkunabulama.