inkrustacija. značenje

inkrustacija. 1. biol oblaganje ili prožimanje organizma mineralnom masom (npr. kremenom) ili organskom tvari (npr. lignin, kutin). 2. lik ukrašavanje (zidova, podova) umetanjem finijega i skupocjenijega materijala u jednostavniju podlogu: mramora u kamen, srebra i zlata u čelik i sl.; srodna joj je tehnika intarzija.