inkompatibilnost značenje

inkompatibilnost (lat.), nesloživost, nezdruživost, nespojivost, nesuglasje; nepodudarnost funkcija. Parlamentarna i. znači zabranu istodobnoga članstva u predstavničkom tijelu i obavljanja funkcije, odnosno članstva u upravnoj organizaciji koja tom tijelu odgovara.