informacija značenje

informacija (lat.). 1. Obavijest, podatak, izvještaj, novost koju prenosi novinska agencija, radio, televizija. 2. U kibernetici, faktor koji određuje položaj jednoga sustava i eventualno se putem toga sustava prenosi u neki drugi. 3. U teoriji informacija i znanosti o kompjutorima, precizna mjera informacijskoga sadržaja poruke, mjerena u bitovima; bilo koji podatak koji se može spremiti u kompjutor ili iz njega ponovno dobiti. 4. genetička i., informacija koja staničnim organizmima omogućuje da u odgovarajućim razvojnim fazama ispune karakterističnu, genetski upravljanu, biokem. reakciju; zapisana je kemijski u obliku genetičkoga koda u DNA biljnih i životinjskih organizama, te u RNA virusa.