infinitiv značenje

infinitiv (lat.), lingv jedan od imenskih oblika glagola, glagolski oblik koji izražava opće značenje glagola, tj. glagolske radnje, stanja ili zbivanja (glagolski pojam), ali je morfološki neovisan o nosiocu glagolskoga procesa (ne izriče ni lice ni broj), npr. vikati, pasti, reći, razmišljati.