infektologija značenje

infektologija (lat.+grč.), med grana medicine koja proučava uzroke, simptome i metode liječenja zaraznih bolesti.