indeterminizam značenje

indeterminizam (lat.), neomeđenost, neograničenost; učenje (u fizici, filozofiji) koje odbacuje opću ovisnost u prirodi i društvu; etički smjer, zastupa postojanje apsolutno slobodne volje: čovjek odlučuje spontano i neovisno o bilo kakvim društv., pov. i dr. čimbenicima. supr determinizam.