indemnitet značenje

indemnitet (lat. indemnitas: oslobođenje od štete). 1. Zaštita ili osiguranje od nekoga gubitka ili štete. 2. Izuzeće od odgovornosti za čine kršenja ustava ili zakona. 3. U međunar. pravu, naknada štete, odšteta.