indeks značenje

indeks (lat.). 1. Popis, kazalo, registar imena, naslova ili pojmova (npr. na kraju knjige). 2. Index librorum prohibitorum (lat.: popis zabranjenih knjiga), u Kat. crkvi, popis djela sastavljen 1543. po nalogu pape Pavla IV (prvi put objavljen 1559., zadnje službeno izdanje 1948., ukinut 1965) što ih vjernici nisu smjeli čitati bez posebnoga dopuštenja crkv. poglavara (fig staviti na indeks, zabraniti). 3. Indeks predavanja i vježbi, studentska isprava u kojoj profesori potvrđuju uredno pohađanje upisanih kolegija, a dekanat testira semestre i upisuje uspjeh postignut na ispitima. 4. mat i fiz pokazatelj određenoga svojstva neke tvari (npr. i. loma svjetlosti); također broj ili slovo, obično malo i spušteno, iza simbola veličina (npr. a1, cv) ili za oznaku broja atoma nekoga elementa (npr. H2O). 5. ekon pokazatelj promjena izraženih u postocima (npr. i. cijena).