inauguracija značenje

inauguracija (lat.), svečano otvorenje; uvođenje u položaj; podjeljivanje časti.