in fraudem creditorum značenje

in fraudem creditorum (lat.: na štetu vjerovnika), u rim. pravu, otuđenje imovine kako bi se vjerovnicima onemogućilo da se iz nje naplate.