Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

impotencija, eksploatacijska

impotencija, eksploatacijska, vet spolna nemoć mužjaka kao posljedica pretjeranoga fizičkog rada ili pretjeranoga iskorišćivanja u parenju.