impotencija, eksploatacijska, vet spolna nemoć mužjaka kao posljedica pretjeranoga fizičkog rada ili pretjeranoga iskorišćivanja u parenju.

Širi kontekst

Hruščov , hipertrihoza , inverzija , inzulinom , ioni

Pretraživanje

Kontakt | Privatnost