impotencija, eksploatacijska značenje

impotencija, eksploatacijska, vet spolna nemoć mužjaka kao posljedica pretjeranoga fizičkog rada ili pretjeranoga iskorišćivanja u parenju.

Širi kontekst

Pretraživanje

Komentirajte