imponderabilia značenje

imponderabilia (lat.), hipotetske tvari koje se ne mogu izlučiti, niti ih je moguće izvagati; prema starim predodžbama fizike i kemije, nosioci nekih energetskih pojava, npr. svjetla (eter), topline (flogiston). proš ono što se ne da racionalno ocijeniti, misaono nedostupno; nezamislivosti.