imperativ značenje

imperativ (lat.), lingv glagolski način kojim se izražava zapovijed, zabrana, molba (lezi!, ne mičite se!). 2. Zapovijed; prijeka potreba, nužnost, obveza; pobuda, nagon.