ikona značenje

ikona (grč.). 1. U istočnim crkvama, svetačka slika na drvu ili platnu, na kojoj je prikazan Krist, Majka božja, ili sveci, rjeđe biblijski prizori. Likovi su rađeni shematski, bez plastične modelacije, na zlatnoj pozadini, ili su umetnuti u ukrasne metalne ploče (okov). 2. inf sličica na računalnom zaslonu putem koje se pritiskom na miša mogu dati naredbe za uporabu programa ili za pristup datoteci.