ikebana značenje

ikebana (jap.: živo cvijeće), umjetnost aranžiranja cvijeća, vrlo popularna u Japanu od 14. st., s posebnim naglaskom na simboličnom »govoru cvijeća«.