ignorancija značenje

ignorancija (lat.), neznanje, neupućenost, neukost; ograničenost, glupost; ignorant, neznalica, koji prelazi preko važnih stvari jer se u njih ne razumije; ignorirati, zanemarivati, prezirati, ne htjeti znati za nešto.