idiom značenje

idiom (grč.). 1. Narječje, poseban govor.nekoga kraja. 2. Naziv za entitet koji se ne želi označiti ni kao jezik, ni kao dijalekt, ni kao govor. 3. Riječ, izraz, svojstven nekom narječju, govoru. 4. Osebujan izričaj u nekom jeziku koji se (doslovno) ne da prevesti na drugi jezik (kuka i motika).