identitet značenje

identitet (lat.). 1. Istovjetnost, potpuna jednakost. 2. Skup značajki koje neku osobu ili skupinu čine posebnom u smislu različitosti ili pripadnosti u odnosu na druge osobe ili skupine (kulturni i., vjerski i., jezični i., regionalni i., profesionalni i. i dr.)