Ibler značenje

Ibler, Janko (pseud. Desiderius) (1862–1926), hrv. književnik i publicist; pisao knjiž. i kaz. kritike, feljtone, književnoteoretske i polit. rasprave. Hrvatska politika 1903–1914; roman Zora.