Ialomiţa značenje

Ialomiţa, rijeka u JI Rumunjskoj, pritok Dunava; duga 417 km. Hidroelektrana.