IAEA značenje

IAEA (akr. od engl. International Atomic Energy Agency) → Međunarodna agencija za atomsku energiju