Hvar značenje

Hvar, otok u skupini srednjodalm. otoka; 299,6 km2, 11 103 st. S obala razvedenija od J; pred J obalom Pakleni otoci i otok Šćedro. Otok je brdovit; najviši vrh Sv. Nikola (628 m). Klima blaga mediteranska. Temp. ispod 0 °C i snijeg vrlo su rijetke pojave. H. ima najdužu insolaciju u Hrvatskoj (više od 2700 sati godišnje). Vodenih tokova nema. Veći izvor kod Jelse. Glavnina naselja oko Veloga polja; najveća naselja uz obalu. Poljodjelstvo (vinogradarstvo), stočarstvo, ribarstvo, ind. preradba ribe. Turizam, os. u Hvaru i Jelsi. Upravno središte Hvar. – pov Prapov. nastambe (špilje Grapčeva i Pokrivenik); ilir. i grč. kolonizacija (Faros, danas Stari grad, i vjerojatno Dimos, danas grad H.). Nakon ilir. (← 235), rim. (← 219) i biz. vlasti potpada pod Neretljane (7. st.), Bizant (u 9. i 12. st.), Hrvatsku (11. st.), hrv.-ug. vladare (1180–1278. i 1358–1420), bos. vladare i feudalce (u 14. i 15. st.), Mletke (u 11. i 12. st., 1278–1358. i 1420–1797), Francuze i Austriju (do 1918). Za II. svj. r. pod tal. pa njem. okupacijom. Oslobođen 12. 9. 1944.