Hvar značenje

Hvar, grad.i luka na istoimenom otoku; 3672 st. Sjedište biskupije od 1147. Ostaci grad. utvrda, gradska loža, arsenal i katedrala iz 16. st., Hektorovićeva, Lucićeva, Grgurićeva i Vukašinovićeva palača. U franjevačkom samostanu (14–16. st.) slika Posljednja večera, rad M. Ingolija i renesansna korska sjedala (1583), u katedrali i ostalim crkvama slike tal. majstora (J. Palme ml., Francesca da Santacrocea, L. Bassana i dr.). Nad arsenalom kazalište (1612), najstarije u Hrvatskoj. Jedno od najposjećenijih turističkih središta Dalmacije. Opservatorij (osn. 1972).