Hušnjakovo brdo značenje

Hušnjakovo brdo, arheol. nalazište kraj Krapine. Ondje je 1899. D. Gorjanović-kramberger otkrio kosti 20-ak neandertalaca; nađeni su i predmeti koje je izradila ljudska ruka (pripadaju kulturi klasičnoga moustériena). Paleontološki spomenik prirode od 1948.