humifikacija značenje

humifikacija (lat.), truljenje, raspadanje organskih ostataka u tlu te stvaranje humusa iz proizvoda toga raspadanja.