Hugo značenje

Hugo, Victor Marie (1802–85), franc. pjesnik, romanopisac i dramatičar; jedan od najvećih franc. pisaca 19. st., vođa franc. romantičarskog pokreta. Društveno angažiran, protivnik Napoleona III. Ode i balade; Jesensko lišće; Pjesme sutona; Zvonar crkve Notre-dame; Jadnici; Hernani; Cromwell.