Huber značenje

Huber, Kurt (1893–1943), njem. psiholog, filozof i muzikolog. U mnogim radovima pokušavao povezati spekulativno-filoz. i empirijsko-psihologijsku metodu. Antifašist, ubili ga nacisti. Estetika glazbe; Leibniz.