Hubble značenje

Hubble, Edwin Powell (1889–1953), am. astronom; utvrdio da su galaktike skupovi zvijezda udaljeni od naše galaktike više od milijun godina svjetlosti; utvrdio crveni pomak spektralnih linija galaktika, koji je to veći što je neka galaktika udaljenija (Hubbleov zakon).