Hrvatsko proljeće značenje

Hrvatsko proljeće, razdoblje reformnih stremljenja u hrv. političkom i kulturnom životu pod jugosl. komun. vlašću za puno priznanje hrv. nacionalnog identiteta (otpočelo 1966., a kulminiralo 1970–71), nakon kojega je uslijedio progon njegovih nositelja. Smatra se uvodom u stvaranje neovisne Hrvatske.