hrvatsko državno pravo značenje

hrvatsko državno pravo, skup pisanih i običajnih pravnih pravila koja su se odnosila na ustrojstvo i funkcije institucija javne vlasti u H. i posebice na državnopravni položaj H. u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu i Habsburškoj Monarhiji, kao temelj neprekinute hrv. državnosti od ranoga sr. vijeka te s njome povezane terit. cjelokupnosti hrv. zemalja.